Tilbudet gjelder årskullene 2006, 2007 og 2008, samt alle fra årskull 2009 så snart de har fylt 12 år. De som fyller 12 år i løpet av høsten, vil få tilbud fortløpende.

Ungdom som har hatt covid-19-infeksjon, skal foreløpig ikke vaksinere seg. Dersom det er usikkerhet om ungdommen har hatt koronainfeksjon (ikke laboratoriebekreftet), kan en dose vaksine tilbys.

Vaksinasjon er frivillig og gratis.

Plan for vaksinasjon

Fra og med 14. september kan foresatte melde opp barna sine til vaksinen. Påmelding gjøres via dette skjemaet: påmelding til koronavaksinen 12-15 år

Vi har satt av torsdag 23. september til vaksinering av denne aldersgruppen. Klassene sendes puljevis ned til vaksinasjonslokalet med lærerne. Tidspunkt for puljene avtales med skolen.

For barn som ikke har mulighet til å ta vaksine denne dagen, kan foresatte ta kontakt med oss for et nytt tidspunkt for vaksine. Foresatte må da selv følge barnet til vaksinering hvis det er nødvendig.

Samtykke

For koronavaksinasjon hos ungdom under 16 år kreves det samtykke fra begge foresatte med foreldreansvar. Samtykkeskjema blir delt ut av lærerne på skolen og tas med hjem for signering. Skjemaet kan også lastes ned her: FHI - samtykkeskjema

Når en foresatt gir sitt samtykke, vil det i kommunens vaksinasjonssystem gi «godkjent samtykke». Det er de foresattes ansvar å sørge for at korrekt samtykke er gitt.

Samtykkeskjema bringes med på vaksinasjonsdagen og gis til vaksinatør før vaksinen blir satt.

Vaksine vil ikke bli satt dersom samtykkeskjemaet ikke leveres eller viser seg å være ugyldig.

ID

Nordkapp kommune må kunne identifisere at vaksine settes på rett person. Ved oppmøte til vaksinasjon må ungdommen fremvise gyldig legitimasjon, for eksempel pass, eller foreldre/foresatte må følge, fremvise egen legitimasjon og bekrefte ungdommens identitet ved registrering.

Ved vaksinering 23. september kan lærerne bekrefte ungdommens identitet.

Fravær

Helserelatert fravær skal ikke føres som fravær på elevens vitnemål og kompetansebevis, og skal unntas fraværsgrensen. Alle elever kan få bekreftelse på vaksinetime fra Nordkapp kommune som kan fremvises på skolen.

Kontakt

Ved spørsmål om vaksinasjonstime, ta kontakt med oss på telefon 78 47 65 00 tastevalg 4 og 6 eller e-post: postmottak@nordkapp.kommune.no

Bakgrunn for tilbud om vaksine

All ungdom i denne aldersgruppen får tilbud om én dose koronavaksine. Denne gruppen blir sjelden alvorlig syke av koronasykdom. Den direkte medisinske gevinsten av vaksinen for den enkelte ungdom er mindre tydelig enn for de eldre aldersgruppene som har høyere risiko for alvorlig sykdom. Noen få barn og unge vil likevel kunne få et alvorlig forløp. Tilbudet om vaksinasjon gjør at den enkelte kan få anledning til å beskytte seg gjennom vaksinasjon.

Se kort informasjon om koronavaksine for unge 12-15 år
Se spørsmål og svar om vaksinering av unge 12-15 år