Karantene


Det er to typer karantene: innreisekarantene og smittekarantene (nærkontakt til en person med covid-19) 

Dersom du blir pålagt karantene, er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du kan ha blitt smittet. Enten som nærkontakt til en person som har fått påvist smitte, eller fordi du har reist i et land eller en region med mye smitte i løpet av de siste 10 dagene. 

Det anbefales at du tester deg. Uansett svar på test og årsak til karantenen, varer karantenen i 10 døgn. Karantenen er for å forebygge smitte. 

Reisekarantene

Hvis du ankommer Norge fra et rødt land, skal du være 10 dager i reisekarantene. 

Du kan korte ned reisekarantene ved å teste negativt to ganger i løpet av karantenetiden. Dette gjelder ikke for reisende fra Storbritannia. 

 1. Første test må være tatt innen tre dager etter ankomst. 
 2. Andre test må tidligst bli tatt syv dager etter ankomst. 

Etter negativ andre test, kan karantenen avsluttes. 

Smittekarantene

Hvis du har vært nærkontakt til en bekreftet smittet person, skal du være 10 dager i smittekarantene. Du skal fullføre karanteneperioden på 10 døgn selv om du har tatt test og den er negativ. 

Ventekarantene

Fra og med 1. juli 2021 avvikles ordningen med nasjonal ventekarantene.

Kommunene kan selv innføre lokal ventekarantene dersom de anser det som nødvendig.​ Avvikler nasjonal ventekarantene fra og med 1. juli - regjeringen.no

Personer i karantene kan ikke: 

 • Gå på jobb, skole eller barnehage.
 • Foreta lengre reiser innenlands eller reiser utenlands.
 • Oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Ta offentlig transport (unntatt ved ankomst fra utlandet på vei til karantenested, eller motsatt vei hvis man forlater Norge før karantenen er over. De over 12 år skal bruke munnbind). 
 • Du skal ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker, apotek og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde nok avstand (minst én meter) til andre og unngå kø. 
 • Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre. 
 • Barn som er i karantene kan ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet. 

 

Hva betyr det å være nærkontakt? 


Man regnes som nærkontakt hvis: 

 • Man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene OG
 • Kontakten har vært 
  • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER
  • direkte fysisk kontakt ELLER
  • direkte kontakt med sekret

Dette gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt i helstetjenesten. 

De mest smitteutsatte nærkontaktene er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det vil vanligvis si de som: 

 • Bor i samme husstand. 
 • Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt i en husstand (eksempel kan være kjæreste eller nærmeste kolleger i kontorfellesskap). 
 • Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr. 

 

Hva er isolasjon?


Dersom du har sannsynlig eller påvist covid-19, må du isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller annet sted. 

Dette gjelder for deg i hjemmeisolasjon: 

 • Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong/veranda/terrasse.  
 • Bor du sammen med andre, bør du ha ditt eget rom og helst eget toalett og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle. 
 • Du bør få maten levert til rommet eller være alene på kjøkkenet. 
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend. 
 • Du og din husstand kan ikke ha besøk. 
 • Rengjør hjemmet hyppig og særlig overflater slik som baderomsservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
 • Du må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.
 • De du bor sammen med, må også være nøye med håndhygiene. Det er særlig viktig at de du bor sammen med vasker eller desinfiserer hendene når de forlater rommet der du som er isolert oppholder deg, og etter kontakt med deg eller utstyr du har brukt, og særlig før de forlater huset. 

Følg med på symptomer

Ta kontakt med lege, helst per telefon, hvis sykdommen din forverres (for eksempe dersom du får pustevansker). Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand. 

Legebesøk

Dersom du må til legen din eller må oppsøke annen helsetjeneste, ring helsetjenesten og fortell at du har eller blir vurdert for å ha covid-19. Dette vil hjelpe helsetjenesten med å iverksette tiltakt for å hindre at andre blir smittet. Offentlig transport skal ikke benyttes. Gi beskjed til helsetjenesten dersom du ikke kan benytte egen bil. 

Råd til husstandsmedlemmer

Dersom du bor sammen med en person som er isolert med påvist koronavirus, skal du være i karantene. 

Varighet av karantene for deg som bor sammen med en person i isolasjon avhenger først og fremst av om den med påvist smitte har symptomer eller ikke. 

 • Har den isolerte personen symptomer, skal du være i karantene til det har gått 10 dager etter siste dag den isolerte hadde symptomer. Hvis det er mulig for den isolerte personen å leve helt adskilt fra resten av husstanden (eget bad, soverom og fellesrom), skal du være i karantene i 10 dager etter siste kontakt med den isolerte. 
 • Hvis den isolerte ikke har symptomer, skal du i karantene 10 dager (like lenge som den smittede er i isolasjon), uavhengig av om dere i husstanden lever adskilt eller ikke. Hvis den isolerte personen likevel utvikler symptomer i isoleringstiden, vil karantenen for husstandsmedlemmer påvirkes. 

Helsenorge har mer utfyllende informasjon om karantene og isolasjon på sine nettsider.