Man regnes som nærkontakt hvis:

 • Man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før de smittede fikk de første symptomene.

OG

 • Kontakten har vært
  • Under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER
  • Direkte fysisk kontakt ELLER
  • Direkte kontakt med sekret

Dette gjelder ikke dersom helsepersonell har brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

Husstandmedlemmer og tilsbarende nære kontakter er de som:

 • Bor i samme husstand
 • Har hatt omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (f.eks. kjæreste)
 • Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

 

FHI Hva bør du gjøre hvis smittet.jpg

Tiltak for isolasjon hvis du eller en person i din husstand har påvist covid-19

 • Den smittede skal tilstrebe å holde helt avstand til andre. For barn og personer med behov for helsehjelp, må omsorgsbehovet prioriteres høyest.
 • Den smittede bør ha eget rom og helst eget toalett og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Den smittede bør få maten levert til rommet eller være alene på kjøkkenet.
 • Bor den smittede sammen med andre, bør vedkommende isolere seg på rommet sitt og holde helt avstand til de andre i husstanden.
 • Den smittede skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde seg i egen hage eller på egen balkong forutsatt avstand til andre.
 • Den smittede må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Ingen i husstanden kan ha besøk.
 • Hvis den smittede må være nærmere andre husstandsmedlemmer enn 2 meter, er det anbefalt at vedkommende benytter munnbind dersom helsetilstanden tillater det. Alternativt er det anbefalt at husstandsmedlemmene benytter munnbind når de er nærmere den syke enn 2 meter. Barn i barneskolealder og yngre er ikke anbefalt å bruke munnbind. For barn under 2 år er bruk av munnbind frarådet.
 • Avtal med legen hvordan den smittede skal følge med på egen helsetilstand.
 • Ring helsevesenet hvis den smittede har behov for legehjelp fordi sykdommen forverres (for eksempel ved pustevansker) eller av andre årsaker. Fortell at vedkommende har covid-19 når det ringes. Da kan de iverksette tiltak for å hindre at andre blir smittet. Smittede skal ikke benytte offentlig transport.
 • Rengjør hjemmet hyppig og særlig overflater slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
 • Andre husstandsmedlemmer, må også være nøye med håndhygiene. Det er særlig viktig at andre i husstanden vasker eller desinfiserer hendene når de forlater rommet der den smittede som er isolert oppholder seg, og etter kontakt med den smittede eller utstyr vedkommende har brukt, og særlig før de forlater huset.