Søknadsfrist for hovedopptaket til barnehage er 15. mars 2022. Søknad sendes inn elektronisk via skjema på kommunens nettside. 

Søknad om overflytting fra en barnehage til en annen må skje skriftlig. 

Mer informasjon om barnehagene, betalingssatser og åpningstider finner du her: barnehager i Nordkapp

For spørsmål eller andre henvendelser kan du kontakte: 

Kristin Olsen, styrer Skårungen og Nordvågen barnehage
E-post: Kristin.Olsen@nordkapp.kommune.no
Telefon: 78 47 66 03 / 977 72 977

Merete Mikalsen, styrer Nordkapp barnehage
E-post: Merete.Mikalsen@nordkapp.kommune.no
Telefon: 78 47 66 00 / 407 27 877