Teknisk sektor ved Nordkapp kommune har fått i oppdrag å utbedre Sætervågveien på Sarnes. Prosjektplanen legges nå ut på høring.
 
Formålet med prosjektplanen er å gi en oversikt over hvilke planer som er lagt og hvordan vi tenker å gjennomføre utbedringer i forbindelse med oppgradering av veibanen på Sætervågen.
 
Høringsinnspill
 
Innspillene merkes med «20/599 Sætervågveien» og sendes skriftlig til postmottak@nordkapp.kommune.no eller Nordkapp kommune, Rådhusgata 12, 9750 Honningsvåg


Frist for å svare på høringen er 15. april 2021

Veddlegg:
Utbedring av veibanen 
Prosjektplan Sætervågveien