Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring: Forslag til kartlegging og verdsetting av friluftsliv

Friluftsliv er viktig for Nordkapps befolkning og tilgjengelig areal er helt avgjørende for at folk flest kan utøve friluftsliv i det daglige. Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er en god metode for å synligjøre friluftslivets arealbehov og vil være et nyttig temakart særlig i kommunal saksbehandling. Arbeidet med kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder i Nordkapp kommune følger veileder fra Miljødirektoratet: M98-2013 Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder. Resultatet av arbeidet vil ende opp i et digitalt kart. Selve kartleggingen vil implementeres i arealplanen i forbindelse med påkrevd rullering i perioden 2019-2023.
 
Eventuelle innspill sendes til postmottal@nordkapp.kommune.no og merkes «kartlegging og verdsetting av friluftsliv». Frist for innspill settes til 31.08.2020

Dokumenter kan lastes ned her