Det er mindre smitte i Nordkapp, og retningslinjene for besøk til våre institusjoner og omsorgssentre er derfor lettet. 

Vi vet hvor viktig det er for våre pasienter å treffe sine nærmeste. Det gir helse og trivsel. I en situasjon der smittetrykket er lavt, er det viktig at man åpner opp for mer besøk. Dette er i tråd med anbefalingene fra nasjonale helsemyndigheter.

Vi anbefaler at besøket holder seg til smittevernreglene, med spesielt fokus på avstand til andre beboere og ansatte, slik at vi sørger for at de mest sårbare blant oss er trygge. Vi har også iverksatt andre tiltak for å forebygge smitte. 

Følgende vilkår gjelder for besøkende: 

  • Besøkende må på forhånd fremvise negativ hurtigtest for covid-19. Hvis du ikke har hjemmetest, vil du få dette fra personalet. 
  • Besøkende må bruke munnbind under oppholdet. 

Husk at du skal holde deg hjemme dersom du har symptomer på luftveissinfeksjon. 

Vi takker både beboerne våre og deres pårørende og venner for innsatsen dere alle har gjort og fortsatt gjør for forhindre smittespredning lokalt. Vår felles dugnadsinnsats er like viktig fremover! Ved spørsmål i forhold til de aktuelle tiltakene er vi tilgjengelige for samtale på de lokale avdelingene.