Fra: Nilsen, André (Andre.Nilsen@samediggi.no)
Sendt: 02.03.2018 16:31:13
Til: Vegard Juliussen
Kopi:


Emne: Ønsker utsatt frist for innspill til områderegulering Nordkapphalvøya
Vedlegg:

Hei.

 

Sametinget holder på med et innspill for områderegulering Nordkapphalvøya. Vi behøver litt lenger tid på denne saken men det blir nok i løpet av uke 10, sannsynligvis før 9. mars.

 

Vi ser også at det er tatt med en del frilufts-soner i planen der turstier skal utarbeides og oppgraderes, samt rasteplasser og ulike andre tiltak. Vi vurderer derfor å også komme med et befaringsvarsel i samme brev. I planområdet er det kun selve Tunes som er blitt arkeologisk undersøkt så vi vil ha behov for befaring før vi eventuelt kan komme med innspill for hvor eksempelvis ulike tilretteleggingstiltak kan plasseres osv. Dette vil da skje før kommunen har gjort en mer detaljert plan. Om man får gjort befaring tidlig i prosessen kan man unngå f.eks. å skjemme kulturminner eller måtte flytte vedtatte tiltak og slik spare en del merarbeid.

 

 

Med beste hilsen


Sámediggi

Sametinget

André Nilsen

Ráđđeaddi/Rådgiver
Kulturmuittut/Kulturminner

Ávjovárgeaidnu 50
N-9730 Kárášjohka
telefuvdna: +47 78 48 42 79

www.samediggi.no