Fra: Kristina Hansen (Kristina.Hansen@nordkapp.kommune.no)
Sendt: 02.03.2018 14:41:08
Til: Vegard Juliussen
Kopi:


Emne: Innspill til områdeplan
Vedlegg: image001.png

Hei Vegard

 

I går var jeg på hjemmebesøk hos en av våre innbyggere, som dessverre ikke er ved helt god helse for tiden, nemlig Knut (Krupa) Karlsen. Karlsen er sterkt engasjert i Nordkappsamfunnet og utviklingen av Nordkappsamfunnet og han ba meg formidle følgende innspill i debatten om Nordkapphalvøya og –platået:

 

1.       Fordelingsnøkkel             90 % til Nordkapp kommune

10 % til Rica/Scandic

2.       Nordkapp kommune går inn for at Nordkapp kommune skal eie platået

3.       Ungdom og innbyggere i Nordkapp kommune må få flere arbeidsplasser, både på platået og på hotellene, slik det var på Rolf Holmens tid

4.       Lokal mat:           Mesteparten av maten som serveres på Nordkapp og på hotellene må være lokalprodusert

5.       Det må gjenopprettes parkeringsmuligheter for utfart til Hornvika. Pr. i dag er veien sperret med grøft

6.       Jeg har full tillit til at kommunestyrerepresentantene gjør slik at Nordkapp kommune får mere inntekter og dermed får bedre rdå.

 

Honningsvåfg 1. mars 2018

Knut (Krupa) Karlsen

 

Med vennlig hilsen

 

Kristina Hansen

Ordfører i Nordkapp kommune

 

2019liten

 

Hjemmeside: www.nordkapp.kommune.no

E-post         : postmottak@nordkapp.kommune.no

Tlf. 78476501

Mobil: 489 98 781