2.1. Gebyr for vann – 15,6 % økning + 10%
Avgiftene er delt i 2, en fast andel og en variabel andel
Abonnementsgebyr for
privathusholdning og næringsbygg
med utleie av boenheter

Eks. mva

Abonnementsgebyr
(pr. boenhet)
kr 3 147 Pr. år
Tilknytningsavgift Kr 12 181

Abonnementsgebyr for
næring/industribygg - differensiert
Kategori 1 kr 52 185 pr. år
Kategori 2 kr 43 496 pr. år
Kategori 3 kr 26 091 pr. år
Kategori 4 kr 18 743 pr. år
Kategori 5 kr 13 919 pr. år
Kategori 6 kr 8 694 pr. år

Variabel andel:
Forbruksgebyr helårsboliger kr 11,00 m² pr. år
Fritidsbebyggelse kr 11,00 m² pr. år
Næringsbebyggelse Kr 11,00 m² pr. år
Vannmåler bolig Kr 11,00 Pr. m3
Vannmåler industri/ næring kr 11,00 pr. m³
Privat avløp, 25 % av forbruksgebyr vann Kr 2,85 pr. m3