Virksomhetsinformasjon

Frisklivssentralen i Nordkapp er etablert som en kommunal tverrfaglig, forebyggende og helsefremmende helsetjeneste som administreres under kommunens koordinerende enhet – Rehabiliteringstjenesten.  Frisklivssentralen skal være en arena der kompetanse, læring og mestring fører til endring av livsstil og bedre kontroll over egen helse med tilbud om hjelp til å endre levevaner, primært innenfor fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, samt psykisk helse.

 

Frisklivsgruppe

Frisklivssentralen er et tilbud for personer bosatt i Nordkapp i alderen 18-67 år og med høy risiko for å utvikle eller har etablert livsstilssykdommer, for eksempel overvekt, diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer, forhøyet blodtrykk og forhøyet kolesterol.

I oppstartsperioden kan leger, henvise til Frisklivssentralen.

De som henvises og får tilbud vil få oppfølging de tre første månedene. Etter 3 mnd og 6 mnd blir de innkalt til helsesamtale igjen. Den siste helsesamtalen er lagt inn fordi vi vet at omlegging av livsstil tar tid.

Frisklivssentralen vi blant annet tilby:

• Helsesamtaler (ved start og etter endt kurs)

  Teoriundervisning innenfor aktuell gruppa.

• Ulike aktiviteter i grupper, 3 ganger per uke i tre måneder

• Hjelp til å finne den rette aktiviteten for deg.

 

Helsesamtalene er basert på metoden endringsfokusert veiledning og tar ca. halvannen time.

I kursperioden skal det være fysisk aktivitet i gruppe utendørs og innendørs. Hver økt er på ca. 45-60 minutter. Denne aktiviteten skal være så enkel at alle kan være med. Det skal også være lystbetont. Gruppene foregår på dagtid.

 

Egenandel for de første tre månedene er på kr. 500,-

 

Hvem skal betjene Frisklivssentralen:

- Frisklivskoordinator og instruktør for gruppetreningen fysioterapeut Maren B. Ødegård og fysioterapeut Tuva Lindefjeld.

 

Kontakt
Du trenger ingen henvisning for å få oppfølging av Frisklivssentralen i Nordkapp.

Du kan ta direkte kontakt med oss eller få fastlegen, annet helsepersonell og NAV til å henvise på vegne av deg hvis ønskelig.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Sykehusveien 16a, 9750 Honingsvåg. Lokalene ligger i 6. etasje.
 

Maren Bråten Ødegård,  Frisklivskoordinator
Tlf: 78 47 67 11 / 95 05 94 66

Epost: maren.braten.odegard@nordkapp.kommune.no