Kulturprisen tildeles til en privatperson, gruppe, lag, forening eller institusjon som innen det utvidede kulturbegrepet, over tid har virket for å fremme den lokale kulturen.

Ungdommens kulturstipend tildeles en eller flere ungdommer, en gruppe eller en organisasjon, som innen det utvidede kulturbegrepet, over tid, har virket for å fremme, inspirere og hjelpe fram kulturaktiviteten i Nordkapp kommune. Forslag kan fremmes av enkeltpersoner eller organisasjoner. Personer eller organisasjoner kan også selv søke om stipendet.

Frist for å komme med forslag til kandidater er satt til 18.mars 2022.
Forslag med begrunnelse sendes kommunalsjef for Oppvekst, velferd og kultur Nordkapp kommune, Rigmor Richardsen rigmor.richardsen@nordkapp.kommune.no

Det vil ved en senere anledning offentliggjøres når og hvor kulturstipendet og kulturprisen vil bli delt ut.