Formannskapets innstilling av 21. november 2017 til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021, PS 84/17, legges ut til alminnelig ettersyn i hht «Forskrift om årsbudsjett» § 3. Innstillingen skal legges ut til alminnelig ettersyn tidlig nok til at allmennheten får anledning til reelt å vurdere de fremsatte forslag og senest 14 dager før innstillingen behandles av kommunestyret. Kommunestyrets behandling og vedtak av årsbudsjettet for 2018 og økonomiplan 2018-2021 skjer i møte tirsdag 12. desember 2017.

 

2017 11 21 Formannskapets vedtak PS 84 -17

2017 11 21 Budsjettdokument 2018 - Formannskapets innstilling

2017 11 21 Vedlegg _ beskrivelse av budsjettiltak 2018 - Formannskaptes innstilling

2017 11 21 Gebyrregulativ 2018  - Formannskapets innstilling