Fra og med 10. august til og med 10. september kan du gi forhåndsstemme til årets stortings- og sametingsvalg. 

Er du folkeregistrert i en annen kommune enn Nordkapp, må du huske å gi forhåndsstemme. På valgdagen kan du kun stemme i din hjemkommune! Er du usikker på om du er registrert i manntallet i Nordkapp kommune? Utleggingsmanntall til Storting og Sametingsvalget 2021 ligger til offentlig ettersyn på Servicekontoret på rådhuset. 

 

Valglokale og åpningstider


Ettersom det nærmer seg valgdagen åpner flere valglokaler. 

Servicekontoret på rådhuset mottar forhåndsstemmer på alle hverdager i åpningtidene kl. 10-14.

Du kan finne åpningstider på andre valglokaler på valglokaler.no. Her vil du også finne åpningstider på valglokaler i andre kommuner. 

 

Ambulerende stemmegivning/stemme hjemme


Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan avgi stemme der det holdes forhåndsstemming, kan avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. 

For å avtale tid tas kontakt med Mariann Bårdsnes på telefon 78 47 65 17 eller på e-post: Mariann.Bardsnes@nordkapp.kommune.no

Nasjonal frist er fredag 10. september kl. 10:00, men ta gjerne kontakt før denne fristen hvis mulig. 

 

Forhåndsstemming på institusjoner


Det er satt opp tidspunkt for å avgi forhåndsstemme på institusjon. 

Nordkapp Bo og Servicesenter onsdag 25. august kl. 11-12 
Nordkapp Helsesenter onsdag 25. august kl. 14 og utover

Det vil også bli satt opp tidspunkt på Elvegården senere. 

 

Forhåndsstemming i annen kommune


Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er registrert, så husk at forhåndsstemmen skal nå frem til hjemstedskommunen innen valgdagen. 

 

Legitimasjon


Husk å ta med legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme! (Førerkort, bankkort med bilde, pass, nasjonal ID eller lignende)

 

Forhåndsstemme fra utlandet


I utlandet kan du forhåndsstemme til og med nest siste fredagen før valgdagen. Du er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til rett kommune innen en gitt frist! Husk å ta hensyn til postgang. 

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet. Det eneste du trenger å ta med er legitimasjon. 

Hvor kan du forhåndsstemme? 
Du kan forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner (ambassader, generalkonsulater og konsulater). På Svalbard oppnevner Sysselmannen forhåndsstemmemottakere. 

Mer utfyllende informasjon kan du finne på valg.no