Hei

Ved innreise til Norge er det krav om karantene for utenlandske arbeidstakere, og som hovedregel skal karantenen foregå på karantenehotell. Arbeidsgivere som selv ønsker å tilby innkvartering for innreisekarantene, må nå søke og få lokalene forhåndsgodkjent av Arbeidstilsynet. Søkeordningen åpner mandag 22. februar kl 12.

Bakgrunnen for godkjenningsordningen er at Arbeidstilsynet avdekker mange brudd på smittevernreglene når vi kontrollerer innkvartering for utenlandske arbeidstakere. Ordningen er ett av flere tiltak for å begrense koronasmitte i arbeidslivet.

Les pressemelding om forhåndsgodkjenning av innkvartering ved innreisekarantene :

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/na-ma-innkvartering-ved-innreisekarantene-forhandsgodkjennes/

Les også pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet på Regjeringen.no:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/aktuelle_saker/id2000005/?documentType=aktuelt/nyheter&page=2

Arbeidstilsynet har laget en temaside om ordningen, den vil fra mandag kl 12 også ha link til søknadsskjema:

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/na-ma-innkvartering-ved-innreisekarantene-forhandsgodkjennes/