Visma Flyt barnehage

Alle barnehagene i Nordkapp bruker Visma Flyt Barnehage til opptak. Foresatte søker barnehageplass, får svar på sin søknad og bekrefter at de tar imot eller takker nei til tildelt barnehageplass. Dersom du ønsker å si opp plassen skal dette gjøres i Visma Flyt barnehage. Systemet  administrerer opplysninger om barna og barnehagene de går i. Søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid gjøres også gjennom Visma Flyt barnehage.

Her kan du logge deg inn i Visma Flyt barnehage.