Vi har tatt kontakt med leverandør og venter på tilbakemelding. Vi kan dessverre ikke si noe om når feilen eventuelt vil være rettet opp i.

Inntil videre ber vi alle som ønsker innsyn i offentlig journal om å sende en direkte henvendelse til postmottakets e-postadresse: postmottak@nordkapp.kommune.no. Husk å legge ved referanse til dokumentet det ønskes innsyn i.

Vi beklager de ulempene dette medfører.