I forbindelse med fakturering av kommunale avgifter med forfall 20. juni skulle også 2. termin eiendomsskatt vært med. På grunn av systemfeil kom ikke eiendomsskatten med på faktura med forfall 20. juni. Det vil derfor komme egen faktura for 2. termin eiendomsskatt. Denne vil ha forfall 30.6.2021.

Vi gjør oppmerksom på at dette ikke medfører noen ekstra utgifter for den enkelte, da vi ikke belaster fakturagebyrer for våre fakturaer. 

Vi beklager ellers de ulemper dette måtte medføre.