Planer som nå legges ut er foreløpige og det må tas forbehold om endringer. Vi vil sende ut varsel på sms minimum en uke før ankomst til den spesifikke boligen. Dersom du mot formodning ikke mottar et slikt varsel og ønsker feiing bes du ta kontakt med oss på epost: alexander.eliassen@nordkapp.kommune.no eller Tlf: 90570623. Legg gjerne igjen beskjed dersom du ikke får svar så kontakter vi deg.

Uke 23: Øvre St. Hansvei, Nedre St. Hansvei, Larsjorda.

Uke 24: Mellomveien, Elvegata.

Uke 25: Øvergata, Fjellveien.

Uke 26: Skolegata, Elvedalen.

Uke 27: Prestevannsveien, Kløfta.

Uke 28: Klubben, Klubbveien, Lykteveien.

Uke 29: Pynten, Notveien, Menesgata.

 

I tillegg skal det feies en rekke fritidsboliger i kommunen. Dersom du har et spesifikt tidspunkt det passer for oss å komme på besøk til din fritidsbolig bes du ta kontakt på epost/telefon: alexander.eliassen@nordkapp.kommune.no   TLF: 90570623

Hva skal være klart for feier:

KRAV TIL ADKOMST TIL TAKET:
Adkomst til tak skal foregå på den mest forsvarlige måten. Ved bruk av løs/anliggende stige som adkomst til taket stiller Arbeidstilsynets forskrift om bruk av arbeidsutstyr og forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak, flere minimumskrav. Det gjelder blant annet:

  • Stigen skal være i henhold til gjeldende standard
  • Stiger skal alltid festes i topp.
  • Stigen skal rage minst 1 meter over det nivå man skal inn på.
  • Stigen skal være sikret mot utglidning, velting sidelengs og bakover

Krav på taket:

Dersom feiing utføres fra tak, skal det være en godkjent fastmontert takstige/trinn på taket opp til pipen. Dette gjelder alle typer taktekking og helningsgrad utover. Feiemulighet og adkomst blir vurdert av feieren på stedet.

 

  • Alle tak med helling utover skal ha standardisert takstige/taktrinn
  • Når det er nødvendig med arbeidsplattform rundt skorsteinen for å ivareta feiernes sikkerhet, skal denne tilpasses i forhold til skorsteins høyde.
  • Er skorsteinen høyere enn 1.2 m over taket skal det i tillegg monteres plattform eller feieluke
  • Takstige skal være fastmontert i bærende takkonstruksjon.
  • Husstiger, takstiger, gangbro og feieplattform i tre er ikke godkjent
  • Om bygningen har flere skorsteiner skal det enten være husstige og takstige opp til hver skorstein, eller det skal være sikker adkomst mellom skorsteinene i form av gangbro eller liknende