Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Fastlege

 • Generelt om tjenesten

  Alternativt navn

  Lege

  Målgruppe

  Alle som er bosatt i Norge har rett til fastlege. Personer med D-nummer som ikke er asylsøkere, har ikke rett til fastlege.

  Pris for tjenesten

  Du betaler egenandel. Dersom du blir tilbudt timebestilling per sms eller via Internett, skal du ikke betale noe ekstra for det.

  Dersom du skal testes for covid-19 (korona) skal du ikke betale egenandel. Du skal heller ikke betale egenandel for behandling av sykdommen.

  Egenandelstak for frikort for lege- og psykologtjenester er 2460 kroner.

  Behandling og undersøkelse hos lege - egenandeler

  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Partnere

  Har du fastlege i Nordkapp kommune kan du bestille time, fornye resept, starte e-konsultasjon og kontakte legekontoret via helsenorge.no

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se blant annet

  Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
  Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1c og kapittel 7.

  Lover

  Helse- og omsorgstjenesteloven
  Helsepersonelloven
  Pasient- og brukerrettighetsloven

  Forskrifter

  Forskrift om fastlegeordning i kommunene

  Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege

  Retningslinjer

  Helsenorge.no - Fastlege

  Om reservasjon for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten (rundskriv)

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Så langt som det er mulig bør du kontakte helsetjenestene digitalt eller per telefon.
  Hvis din fastlege tilbyr legetime over nett vil du se det når du logger inn på helsenorge.no. Dette kalles på «e-konsultasjon» og foregår med lyd, video eller tekst-samtale, for eksempel ved hjelp av en PC, et nettbrett eller en telefon.
  Klikk på «Start e-konsultasjon» for å begynne.

  Hvis du flytter fra en kommune til en annen, må du melde flytting til Folkeregisteret. Du får et brev fra Helsenorge om hvilke fastleger som har ledig plass på listen i den nye kommunen. Du kan velge en av dem, eller beholde den fastlegen du allerede har.

  https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege kan du søke etter en fastlege som du ønsker å bruke. Du kan også sette deg på venteliste dersom fastlegen du ønsker ikke er ledig.

  Hvis du ikke har internett, ring Helsenorge på telefon 23 32 70 00. Ha fødselsnummeret ditt (11 sifre) klart før du ringer. De forteller deg om tilgjengelige fastleger og setter deg på listen til den fastlegen du ønsker deg, så sant legen har ledig kapasitet

  Byttet gjelder fra den første dagen i måneden etter at byttet er registrert. Du får et brev som bekrefter at du har fått ny fastlege.

  Skjema


  Felles innlogging til offentlige tjenester
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Hvis du ikke er fornøyd med fastlegen din, kan du bruke bytteretten. Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger per kalenderår.

  Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med legetjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer
  474 86 882.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Helse- og sosialsektoren
  Postadresse:Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG
  Besøksadresse:Sykhusveien 16 9750 HONNINGSVÅG
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-05-10 12:43