Det har tidligere blitt sendt faktura fra kulturskolen hvert halvår. Vi endrer dette og vil fra nå av fakturere hver måned. Juli og august er betalingsfrie måneder. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til kulturskoleleder, Per-Inge Jensen, på telefon 78 47 65 90 eller mobil 917 75 622.