Gruppeundervisning som Tangsprell, visuelle kunstfag og samspillgrupper større enn 4 elever, vil koste kr. 2000,- pr. år.
Undervisning der færre elever deler en time, vil koste kr. 3000,- pr. år.
Ellers videreføres rabattordninger, materiellutgifter og leiepriser.


Dette til orientering!