Hver torsdag fra kl. 16:00-16:30 tilbyr vi drop-in på koronavaksine. 

Det blir ikke drop-in uke 51 og 52 pga. helligdager. 

Hvem kan ta 3. dose? 

  • Alder 45 år og eldre
  • Helsepersonell
  • Personer fra 18-45 år med nedsatt immunforsvar. For å sjekke om dette passer deg, kan du lese mer informasjon på Folkehelseinstiuttets nettsider

Hvor lang tid skal det gå mellom 2. og 3. dose? 

  • For helsepersonell og personer over 45 år skal det gå minimum 5 måneder siden 2. dose
  • For personer med nedsatt immunforsvar skal det gå minimum 4 uker. 

Oversikt over medisiner

Spesialisthelsetjenesten har utarbeidet en liste over medisiner med betydelig immundempende virkning som gjør at brukerne anbefales 3. dose med koronavaksine. Her er oversikten.