Retningslinjer for bruk av næringsfondet finner her:

https://www.nordkapp.kommune.no/getfile.php/4692573.383.m7atquzsmjpkij/Retningslinjer+for+bruk+av+n%C3%A6ringsfondet+i+Nordkapp+kommune.docx.as.pdf

 

For veiledning eller spørsmål kontakt

Næringskonsulent Erland Hannås Pedersen erland.hannas.pedersen@nordkapp.kommune.no Telefon 78 47 65 13 eller

Teamleder Simon Pind Jessen simon.jessen@nordkapp.kommune.no Telefon 920 72 189

 

Nordkapp kommunes næringsfond skal stimulere til fremme av næringsutvikling og bærekraftige lokalsamfunn i Nordkapp kommune. Det kan normalt søkes om opp til kr 100 000,- for prosjekter uten fysiske investeringer og opp til kr 200 000,- for prosjekter med fysiske investeringer

Fristen for andre søknadsrunde til 20.09.2021 med tildeling på møte i Formannskapet 19.10.2021.

Kommunestyret vedtok i møte 2. mars følgende for årets tildelinger fra næringsfondet:

1. Nordkapp kommune lyser ut kr 1 500 000,- fra næringsfondet med søknadsfrist 08.04.21, og ytterliggere kr 1 250 000,- til neste søknadsrunde (...). Totalt kr. 2 750 000,- i 2021.

2.Ubenyttede midler fra årets første søknadsrunde videreføres til neste søknadsrunde. (...)

Det overføres kr 365 100,- fra den første tildelingsrunden og det skal lyses ut nye kr 1 250 000,- i denne runden. Søknadsramme er dermed kr 1 615 100,-