Mindre selskaper /arrangement pr. døgn kr 616

Kurs/konferanser pr. døgn kr 616

I forbindelse med leie av Turn pr. enkelt arrangement
(Inntil 3 døgn) kr 616

Døgnpris utover 3 døgn kr 308

Miljøavgift pr. arrangement kr 52