Videre prosess og frister

Når budsjettdokumentene har blitt lagt frem og publisert, får gruppelederne og andre personer mulighet til å stille spørsmål i forbindelse med budsjettet før dokumentene går opp til politisk behandling. 

Her er fristene du må tenke på: 

Onsdag 16. november - frist for spørsmål fra gruppelederne
Onsdag 23. november - frist for å svare ut spørsmål til alle 

Budsjettet vil bli behandlet i formannskapet tirsdag 29. november og i kommunestyret onsdag 14. desember. 

Dokumentene kan lastes ned fra denne siden.