Aktiv Sommer-prosjektet har som mål å fremme positive sommeropplevelser for barn og ungdom i fellesskap med andre der lek, naturopplevelser, miljøbevissthet, lokalhistorie, kultur og praktisk læring skal være hovedinnholdet. Ukene avsluttes med en overnattingstur.

Det vil bli gjennomført to grupper:

Gruppe 1       27. juni - 1.juli 
Gruppe 2       4. juli - 8.juli. 

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Nordkapp kommune, Politiet i Nordkapp og DNT. Aktiv sommer er en del av friluftsskolekonseptet til DNT. Leder for prosjektet er NAV-leder Øyvind Svane Kjosbakken.

Markus Løkke Granaas er turleder og har fått med seg Sandra Engdal i gjennomføringen av årets Aktiv sommer.

Ansatte i Nordkapp kommune kan få tilbud om å delta en dag som turledsagere.

Pris for årets Aktiv sommer er 700 kroner.