Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bilstønad

Generelt om tjenesten

Alternativt navn

Søknad om bil

Beskrivelse

Du kan ha rett til bilstønad hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan benytte offentlige transportmidler, eller hvis bruk av offentlig transport fører til urimelige belastninger for deg. I tillegg må du ha et behov for bil for enten å kunne

  • reise til og fra arbeids- eller utdanningssted
  • utføre din funksjon som hjemmearbeidende
  • hindre eller bryte en isolert tilværelse
  • avlaste familien i tilfeller der funksjonsnedsettelsen fører til særlig stor pleiebyrde og derved kan hindre innleggelse i helseinstitusjon

Du må ta kontakt med det lokale NAV kontoret for å søke om dette. Er det bil i klasse 2, type kasse bil eller at du trenger spesial tilpasninger kan den lokal eergoterapeut bistå deg i dette.

Målgruppe

Mennesker med varig funksjonsnedsettelse

Kriterier/vilkår

Det er en forutsetning at transportbehovet ikke kan dekkes på annen måte enn ved stønad til bil.

Det blir ikke gitt stønad til bil dersom funksjonsnedsettelsen er oppstått etter fylte 70 år.

Pris for tjenesten


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Nav

aaa
Lover og forskrifter

Se spesielt § 10-7 i folketrygdloven og § 3 i forskrift om stønad til motorkjøretøy ...

Lover

Folketrygdloven

Forskrifter

Bilstønadsforskriften

___
Skjema

Søknaden sendes til

Ditt lokale NAV kontor

Saksbehandling

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden din, kan du sende klage innen seks uker fra du mottok avslaget. Du må fylle ut klageskjema, se lenka over.

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Nordkapp sosialkontor
Postadresse:Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG
Besøksadresse:Sykehusveien 16 B 9750 HONNINGSVÅG
Andre opplysninger
Oppdatert:
2016-01-12 17:35