Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bilstønad

 • Generelt om tjenesten

  Alternativt navn

  Søknad om bil

  Beskrivelse

  Du kan ha rett til bilstønad hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan benytte offentlige transportmidler, eller hvis bruk av offentlig transport fører til urimelige belastninger for deg. I tillegg må du ha et behov for bil for enten å kunne

  • reise til og fra arbeids- eller utdanningssted
  • utføre din funksjon som hjemmearbeidende
  • hindre eller bryte en isolert tilværelse
  • avlaste familien i tilfeller der funksjonsnedsettelsen fører til særlig stor pleiebyrde og derved kan hindre innleggelse i helseinstitusjon

  Du må ta kontakt med det lokale NAV kontoret for å søke om dette. Er det bil i klasse 2, type kasse bil eller at du trenger spesial tilpasninger kan den lokal eergoterapeut bistå deg i dette.

  Målgruppe

  Mennesker med varig funksjonsnedsettelse

  Kriterier/vilkår

  Det er en forutsetning at transportbehovet ikke kan dekkes på annen måte enn ved stønad til bil.

  Det blir ikke gitt stønad til bil dersom funksjonsnedsettelsen er oppstått etter fylte 70 år.

  Pris for tjenesten


  Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

  Partnere

  Nav

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Se spesielt § 10-7 i folketrygdloven og § 2 i forskrift om stønad til motorkjøretøy ...

  Lover

  Folketrygdloven

  Forskrifter

  Bilstønadsforskriften

  ___
 • Skjema

  Søknaden sendes til

  Ditt lokale NAV kontor

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Får du avslag på søknaden din, kan du sende klage innen seks uker fra du mottok avslaget. Du må fylle ut klageskjema, se lenka over.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Nordkapp sosialkontor
  Postadresse:Postboks 403 9751 HONNINGSVÅG
  Besøksadresse:Sykehusveien 16 B 9750 HONNINGSVÅG
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-12 17:35