Viser til nye anbefalinger fra regjeringen da det nå viser seg at smittespredningen fortsetter å øke.

For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, har Regjeringen besluttet å sette i verk forsterkede nasjonale smitteverntiltak i to uker fra 4. januar. Utdrag fra forskriften: "Unngå å ha gjester i hjemmet. Vent 14 dager med private besøk. Unntak for nødvendige hjemmetjenester og besøk hos personer som er i livets siste fase….

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-flere-nasjonale-smitteverntiltak/id2826466/

Helsevesent har derfor i samråd med kommunelege besluttet at vi forholder oss til gitte anbefalinger og ber om at dere unngår å komme på besøk frem til 18 januar.

Om anbefalingene vil vedvare kommer vi med oppdatering på dette.

Vi ber om forståelse for at vi nå igangsetter dette tiltaket.

Om det er ytterligere spørsmål rundt dette fra dere som pårørende så kan dere ta kontakt med den avdelingen hvor deres pårørende bor.