Barneverntjenesten er en lovpålagt tjeneste som har som oppgave å sikre at alle barn mellom 0-18 år får trygge oppvekstvilkår.

Gjennom tidlig innsats er det ønskelig å gi nødvendig hjelp for å sikre det enkelte barn gode levekår og utviklingsmuligheter.

Forebyggende tiltak kan være:

  • Råd og veiledning

  • Økonomisk støtte til barnet i forhold til deltakelse i fritidsaktiviteter og lignende.

  •  Besøkshjem
  • Bidra til å skaffe barnet plass i barnehage og SFO

  • ICDP foreldreveiledning

  • Drøftinger i barnehageteam

  • Drøftinger i skolehelseteam

  • Støttekontakt

Kontaktpersoner:

Barnevernleder Siri Midtun Svane, tlf. 41349950, epost siri.midtun@nordkapp.kommune.no

 

Barnevernkonsulenter:

 

Anita Olsen, tlf. 93244647, epost anita.olsen@nordkapp.kommune.no

 

Julie Marie Lerbak, tlf. 40602130, epost julie.marie.lerbak@nordkapp.kommune.no

 

Bernd Luff, tlf. 93250249, epost bernd.luff@nordkapp.kommune.no

 

Aktuelle lover :

Lov om barnevern

Lov om barn og foreldre

Barnekonvensjonen

Bekymringsmelding til barneverntjesten

Bekymringsmelding til barnevernet - for privatpersoner

Bekymringsmelding til barnevernet - for offentlig ansatte og fagpersoner med meldeplikt