Foreldrebetaling i barnehagene fastsettes av Stortinget som en makspris.

Pr. 01.08.17 er maksprisen på kr 2 730 pr måned og maks kr 30 030 pr år.
100% plass pr måned kr 2 730

50% plass pr måned kr 1 365

Søskenmoderasjon 40 % søsken 2 pr måned kr 1 638

Søskenmoderasjon 50 % søsken 3 pr måned kr 1 365

For sent hentet barn kr 600 pr påbegynte ½ time

Kostpenger pr. måned kr 257 pr barn

Studiemoderasjon gis kun til heltidsstudenter