Fra og med fredag 4. juni går skole og barnehager over til grønt nivå i trafikklysmodellen. 

 

Trafikklysmodellen
Folkehelseinsituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Kommunen kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. 

  • Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehagen- og skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger og klasser. 
  • På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Det betyr at hele skoleklasser og avdelinger kan være samlet. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven. 
  • På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter, og det kan være nødvendig å begrense oppmøte i barnehager, skoler og SFO. Barnehagene og skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre. 

Se mer informasjon på Helsedirektoratet.no