Skoler, barnehager og SFO

Alle skoler og barnehager i Nordkapp kommune er på grønt nivå. 

Voksenopplæring:

Voksenopplæring er på grønt nivå. 

Kommunen følger utviklingen i smittesituasjonen tett og justerer tiltaksnivå i tråd med utviklingen. Barnehagene og skolene har egne beredskapsplaner for rask overgang til strengere tiltaksnivå.

 

Hva er trafikklysmodellen? 

Folkehelseinstituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Kommunen kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. 

Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehagen- og skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger og klasser. 

På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Det betyr at hele skoleklasser og avdelinger kan være samlet. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven. 

På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter, og det kan være nødvendig å begrense oppmøte i barnehager, skoler og SFO. Barnehagene og skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre. 

Se mer informasjon på Helsedirektoratet.no