Kommunen følger retningslinjene til Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket når det gjelder å kontakte lege etter AstraZeneca vaksinasjon. Her er symptomene vaksinerte bør være oppmerksomme på.

Etter AstraZeneca vaksinasjon skal lege oppsøkes ved:

  • Kraftig økende sykdomsforløpelse (for eksempel vedvarende og intens hodepine, sterke smerter i kroppen) som varer mer enn tre dager
  • Uforklarlige blåmerker eller små røde/blårøde prikker som ikke forsvinner når du trykker på dem med et glass
  • Tegn på slag eller annen alvorlig sykdom

Ved mistanke om disse bivirkningene kontakter man legekontoret i kontortid, og legevakt utenom kontortid.

Legekontor nås på telefon:         78 47 66 60

Legevakt nås på telefon:              116 117

 

https://www.fhi.no/nyheter/2021/nar-skal-lege-oppsokes/