Siste nytt om korona i Nordkapp

Følg denne artikkelen for oppdatert informasjon om smitteutbruddet i Nordkapp. 

 

Siste nytt

Oversikt over regler og anbefalinger, lokalt og nasjonalt

Lokale regler og anbefalinger


Nordkapp kommune anbefaler: 

 • Begrens dine nærkontakter
 • Hold deg hjemme hvis du har symptomer
 • Vask hendende ofte og grundig med såpe og lunkent vann, spesielt når du har vært ute blant folk
 • Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig 
 • Det anbefales å bruke tørkepapir når du hoster og nyser. Har du ikke det er albuekroken et godt alternativ
 • Hold 1 meters avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming. 
 • Ikke ha besøk av mer enn fem personer i eget hjem
 • Hold arrangementer til et minimum
 • Bruk munnbind der man ikke kan holde avstand og når man besøker offentlig sted/institusjon

 

Nasjonale regler og anbefalinger


Generelle råd til alle: 

 • Vask hender. Bruk håndsprit når vann ikke er tilgjengelig
 • Hold avstand til andre
 • Hold deg hjemme om du er syk
 • Hold nede antall mennesker dere møter

 

Dette er de nasjonale tiltakene som gjelder fra og med 27. mai 2021: 

Anbefalinger for hele landet

Hold 1 meter avstand. Hold hendende rene. Hold deg hjemme hvis du er syk.

Sosial kontakt

 • Alle bør begrense sosial kontakt.
 • Det oppfordres til å møte andre utendørs, og ikke ha besøk av flere enn 10 gjester. 
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn, i tillegg til besøk fra egen barnehage- og barneskolekohort, og unge kan ha besøk av eller gå på besøk til én til to faste venner

Reiser

 • Reiser til utlandet frarådes. Strengt nødvendige reiser kan gjennomføres.
 • Innenlandsreiser kan gjennomføres. De som ikke er beskyttet (fullvaksinerte, de med 1 dose vaksine etter tre uker, de som har hatt covid-19 siste 6 måneder)  bør være ekstra forsiktige og planlegge reisen slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Dette er særlig viktig for personer som reiser fra områder med høyt smittepress.
 • Personer som reiser til kommuner med mindre strenge tiltak bør følge anbefalingene som gjelder i kommunen de bor i til vanlig.

Skoler og barnehage

 • Åpner for grønt nivå i barnehager og skoler
  Hittil har det vært nasjonalt besluttet gult tiltaksnivå i alle barnehager og skoler. Fra 27. mai kan kommunene selv bestemme hvilket tiltaksnivå som skal gjelde i skoler og barnehager, ut fra smittesituasjonen lokalt. Det betyr at kommuner med lite smitte nå kan vurdere om de vil gå over til grønt nivå i trafikklysmodellen.

Arbeidsliv

 • Hjemmekontor for alle som har mulighet og/eller fleksibel arbeidstid.

Handelsnæringen

 • Åpent med smitteverntiltak jf. egen bransjestandard og krav i forskrift.

Idretts- og fritidsaktiviteter

 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet som trening, øving osv. innendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Voksne over 20 år kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 30 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand.
 • Flere grupper kan samles på samme trenings-/øvingsarena dersom gruppene holdes adskilt og slik at de enkeltvis og samlet kan overholde smittevernrådene.
 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på idretts-, kultur- og fritidsaktiviteter, og de unntas fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Dersom barn og unge trener/øver med et lag, forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det.
 • Lag fra små kommuner som ikke har andre motstandere i kommunen, kan reise til nabokommunen for å konkurrere såfremt kommunene har samme smittenivå. 
 • Det oppfordres til aktivitet utendørs heller enn innendørs.

 

Regler for hele landet

Regler for arrangementer
Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangementet slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder. Herunder å ikke oppsøke arrangementer i en annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.

 • Maks 20 personer på private sammenkomster innendørs utenom i eget hjem, som for eksempel bursdag i leid lokale. Utendørs er grensen 30 personer. Barn i samme kohort i barnehage eller barneskole kan møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. 
 • Maks 50 personer på innendørs offentlig arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 100 personer på arrangementer som samler deltakere under 20 år som er fra samme kommune eller som deltar på trening, øving, prøver og lignende i samme kommune. 
 • Maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, men 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis de sitter på faste tilviste plasser og det er to meters avstand mellom kohortene.
 • Arrangøren skal iverksette tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakere som ikke er i samme husstand på arrangementer der publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser. Om det er nødvendig skal det benyttes vakthold for å sikre dette.

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling

 • Innslipps- og skjenkestopp kl. 24.00. Ikke krav om matservering. 
 • Krav til smitteverntiltak: Registrering, redusert antall gjester og krav til avstand, innendørs og utendørs.

Gjeldende regelverk finnes til enhver tid i Covid-19 forskriften 

Definisjoner

Fullvaksinert:

 • De som har fått to doser med vaksine, med virkning fra 1 uke etter siste dose. 
 • De som har gjennomgått covid-19 og fått én vaksinedose minst 3 uker etter prøvedato, med virkning fra 1 uke etter vaksinasjon. 
 • De som har fått 1. vaksinedose, og ved godkjent laboratoriemetide har testet postitivt for covid-19 minst 3 uker etter vaksinasjon, og er avisolert. 

Beskyttet:

 • Fullvaksinerte
 • De som har fått første vaksinedose, med varighet 3-15 uker etter vaksinasjonen. 
 • De som har hatt covid-19 med varighet fra avisolering til 6 måneder etter prøvedato med godkjent laboratoriemetode. 

Informasjon om karantene, nærkontakt og isolasjon

Karantene


Det er to typer karantene: innreisekarantene og smittekarantene (nærkontakt til en person med covid-19) 

Dersom du blir pålagt karantene, er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du kan ha blitt smittet. Enten som nærkontakt til en person som har fått påvist smitte, eller fordi du har reist i et land eller en region med mye smitte i løpet av de siste 10 dagene. 

Det anbefales at du tester deg. Uansett svar på test og årsak til karantenen, varer karantenen i 10 døgn. Karantenen er for å forebygge smitte. 

Reisekarantene

Hvis du ankommer Norge fra et rødt land, skal du være 10 dager i reisekarantene. 

Du kan korte ned reisekarantene ved å teste negativt to ganger i løpet av karantenetiden. Dette gjelder ikke for reisende fra Storbritannia. 

 1. Første test må være tatt innen tre dager etter ankomst. 
 2. Andre test må tidligst bli tatt syv dager etter ankomst. 

Etter negativ andre test, kan karantenen avsluttes. 

Smittekarantene

Hvis du har vært nærkontakt til en bekreftet smittet person, skal du være 10 dager i smittekarantene. Du skal fullføre karanteneperioden på 10 døgn selv om du har tatt test og den er negativ. 

Ventekarantene

Hvis du er husstandsmedlem til en person i smittekarantene, skal du være i ventekarantene inntil: 

 • Husstandmedlemmet som er i smittekarantene har testet negativ for koronavirus første gang eller
 • karantenetiden til husstandsmedlemmet som er i smittekarantene er over eller
 • du får negativt svar på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter husstandsmedlemmet i smittekarantene sin siste nærkontakt med en bekreftet smittet person. 

 

Det er viktig at du er årvåken på utvikling avsymptomer som hoste, halsbetennelse, kortpustethet eller feber. Dersom du er nærkontakt til en person med påvist covid-19 og får symptomer, skal du ringe lege. 

Ved sykdom følges råd for hjemmeisolering. 

Personer i karantene kan ikke: 

 • Gå på jobb, skole eller barnehage.
 • Foreta lengre reiser innenlands eller reiser utenlands.
 • Oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Ta offentlig transport (unntatt ved ankomst fra utlandet på vei til karantenested, eller motsatt vei hvis man forlater Norge før karantenen er over. De over 12 år skal bruke munnbind). 
 • Du skal ikke oppsøke offentlige steder, slik som butikker, apotek og kafeer. Ved mangel på alternativer, kan du gå ut for å gjennomføre nødvendige ærender i butikk eller apotek, men du må sørge for å holde nok avstand (minst én meter) til andre og unngå kø. 
 • Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre. 
 • Barn som er i karantene kan ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet. 

 

Hva betyr det å være nærkontakt? 


Man regnes som nærkontakt hvis: 

 • Man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene OG
 • Kontakten har vært 
  • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER
  • direkte fysisk kontakt ELLER
  • direkte kontakt med sekret

Dette gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt i helstetjenesten. 

De mest smitteutsatte nærkontaktene er husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det vil vanligvis si de som: 

 • Bor i samme husstand. 
 • Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt i en husstand (eksempel kan være kjæreste eller nærmeste kolleger i kontorfellesskap). 
 • Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr. 

 

Hva er isolasjon?


Dersom du har sannsynlig eller påvist covid-19, må du isoleres, enten hjemme, i helseinstitusjon eller annet sted. 

Dette gjelder for deg i hjemmeisolasjon: 

 • Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong/veranda/terrasse.  
 • Bor du sammen med andre, bør du ha ditt eget rom og helst eget toalett og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle. 
 • Du bør få maten levert til rommet eller være alene på kjøkkenet. 
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend. 
 • Du og din husstand kan ikke ha besøk. 
 • Rengjør hjemmet hyppig og særlig overflater slik som baderomsservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader.
 • Du må være nøye med hånd- og hostehygiene for å unngå å smitte andre i husstanden.
 • De du bor sammen med, må også være nøye med håndhygiene. Det er særlig viktig at de du bor sammen med vasker eller desinfiserer hendene når de forlater rommet der du som er isolert oppholder deg, og etter kontakt med deg eller utstyr du har brukt, og særlig før de forlater huset. 

Følg med på symptomer

Ta kontakt med lege, helst per telefon, hvis sykdommen din forverres (for eksempe dersom du får pustevansker). Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand. 

Legebesøk

Dersom du må til legen din eller må oppsøke annen helsetjeneste, ring helsetjenesten og fortell at du har eller blir vurdert for å ha covid-19. Dette vil hjelpe helsetjenesten med å iverksette tiltakt for å hindre at andre blir smittet. Offentlig transport skal ikke benyttes. Gi beskjed til helsetjenesten dersom du ikke kan benytte egen bil. 

Råd til husstandsmedlemmer

Dersom du bor sammen med en person som er isolert med påvist koronavirus, skal du være i karantene. 

Varighet av karantene for deg som bor sammen med en person i isolasjon avhenger først og fremst av om den med påvist smitte har symptomer eller ikke. 

 • Har den isolerte personen symptomer, skal du være i karantene til det har gått 10 dager etter siste dag den isolerte hadde symptomer. Hvis det er mulig for den isolerte personen å leve helt adskilt fra resten av husstanden (eget bad, soverom og fellesrom), skal du være i karantene i 10 dager etter siste kontakt med den isolerte. 
 • Hvis den isolerte ikke har symptomer, skal du i karantene 10 dager (like lenge som den smittede er i isolasjon), uavhengig av om dere i husstanden lever adskilt eller ikke. Hvis den isolerte personen likevel utvikler symptomer i isoleringstiden, vil karantenen for husstandsmedlemmer påvirkes. 

Helsenorge har mer utfyllende informasjon om karantene og isolasjon på sine nettsider. 

Informasjon om testing av koronaviruset

Hvis du har symptomer oppfordres du til å ta en test. Hold deg mest mulig hjemme til du har fått resultatet av testen. 

Covid-19 har ofte følgende symptomer: 

 • Feber
 • Hoste
 • Tungpustethet
 • Tap av smak- eller luktesans
 • Sår hals
 • Sykdomsfølelse

Hvem skal du kontakte for å ta testen? 

Ta kontakt med Nordkapp legesenter på telefon 78 47 66 60. Du kan bestille time på ukedager mellom klokka 08 – 12.00. 

 

Informasjon til deg som har tatt koronatest

Folkehelseinstituttet har utarbeidet informasjonsark med informasjon til deg som har tatt koronatest. 

Informasjonen er tilgjengelig på 44 språk, og inneholder informasjon om hva man skal gjøre mens man venter på prøvesvar, hvor man finner svar på prøven, samt hva man skal gjøre når prøvesvaret foreligger. 

Barnehage og skole

Skole og barnehager er på grønt nivå. 

Fra og med fredag 4. juni går skole og barnehager over til grønt nivå i trafikklysmodellen. 

 

Trafikklysmodellen
Folkehelseinsituttet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehager og skoler skal følge. Det er den generelle smittesituasjonen i Norge som avgjør nivået som skal følges. Kommunen kan innføre strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. 

 • Grønt nivå kjennetegnes ved at barnehagen- og skolehverdagen kan organiseres som normalt. Det vil si vanlig organisering av avdelinger og klasser. 
 • På gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Det betyr at hele skoleklasser og avdelinger kan være samlet. Barnehagene og skolene må fremdeles ha flere tiltak for å redusere kontakt og holde avstand mellom ansatte og elever. Ved gult nivå vil det i utgangspunktet ikke være behov for å gjøre avvik fra opplæringsloven. 
 • På rødt nivå skal elevene og barna deles inn i mindre grupper og kohorter, og det kan være nødvendig å begrense oppmøte i barnehager, skoler og SFO. Barnehagene og skolene må vurdere ulike oppmøtetider for elevene og sørge for at elevene og ansatte holder avstand til hverandre. 

Se mer informasjon på Helsedirektoratet.no

Helse, rehabilitering og omsorg

Koronavaksine

Generell informasjon om koronavaksine: 

 • Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. 
 • Kommunen planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. 
 • Koronavaksine er, og vaksinasjon er gratis. 

Prioriteringsrekkefølge ved vaksinering:

 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
 3. Alder 75-84 år
 4. Alder 65-74 år og samtidig personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig sykdomsforløp
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år
 10. Alder 18-24 år og 40-44 år
 11. Alder 25-39 år

Bor du i Nordkapp, men er folkeregistrert et annet sted? 

Nordkapp kommune har ansvaret for å vaksinere alle som bor i kommunen, også de som ikke er folkeregistrert her. Gjelder det deg, ta kontakt med kommunen.

Utfyllende informasjon fra nasjonale myndigheter

Regjeringen
Viktig informasjon fra regjeringen, departementene og øvrige norske myndigheter om tiltak og råd til befolkningen.
Informasjon om koronasituasjonen på regjeringen.no 

Folkehelseinstituttet (FHI)
Siste oppdaterte informasjon finner du alltid på folkehelseinstituttets nettsider. Her finner du informasjon, nyheter og meldinger. 
Informasjon om koronaviruset på fhi.no

Helsenorge
Siste oppdaterte informasjon finner du på nettsidene til Helsenorge. Her finner du fakta, råd og informasjon om symptomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggende tiltak.
Informasjon om koronavirus på helsenorge.no

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon på 815 55 015. Der får du svar på generelle spørsmål.