Med fine forhold og mye snø er det besluttet å åpne to av scooterløypene i Nordkapp kommue. Disse løypene er åpen fra og med i dag 11. januar: 

Løype 6: fra Skarsvågkrysset langs forsvarets vintervegtrasé til Nordkapp, videre langsmed E69 til Nordkapplatået.

Løype 7: fra garasjen til Nordkapp snøscootertaxi på Skutnes, langs vestsida av kommunal vei, videre sørover til den krysser fylkesveien, langs fylkesveiens vestside til Storvannet, videre over vannet til sydvestenden – mot vest til løype 6 ved vann 66 moh.

Her kan du finne løypekart for Nordkapp kommune:

Oversikt over løypekart for Magerøya

Oversikt over løypekart for Porsangerhalvøya

Det ble i kommunestyret 3. november vedtatt en ny forskrift om snøskuterløyper i Nordkapp kommune. Forskriften kan leses på Lovdata.