Planprogrammet er nå vedtatt, og arbeidet med samfunnsdelen og arealdelen er nå i gang for fullt. I planprogrammet finner du satsningsområdene, utfordringene, bærekraftsmålene og utredningstemaene som kommunen blir å se på i arbeidet med kommuneplanen. Planprogrammet er en frendriftsplan som beskriver hvordan kommunen ønsker å jobbe med rulleringen av samfunnsdelen og arealdelen, her finner du også planene for medvirkning. Det vil bli lagt opp til stor og bred medvirkning hvor alle skal ha muligheter til å komme med innspill, mere detaljer rundt medvirkningsplanen vil bli publisert etter hvert. 

Planprogram for rullering av kommuneplanens samfunns- og arealdel 2021-2035.pdf