Inntil videre vil svømmehall være stengt på grunn av problemer med vannkvaliteten. 

Svømmehall vil bli åpnet når prøver fra lab viser tilfredsstillende vannkvalitet.