Denne uken er det sendt ut 80 innkallinger og vaksineringen foregår på Turnhallen torsdag 30. september. 

I uke 42 begynner vi å vaksinere andre dose på gruppe 13 (15-18 år).