Det er en svært gledelig nyhet at Staten ved klima og miljøvernminister Sveinung Rotevatn har besluttet å erklære partshjelp i saken som Scandic Hotels AS har anlagt mot Nordkapp kommune. I tingretten tapte Scandic Hotels AS klart på alle punkter, men har anket til lagmannsretten.

Det var en stor belastning og en betydelig økonomisk risiko å møte i tingretten mot en saksøker som Scandic med sine nærmest ubegrensede midler.

Lettelsen var stor da tingretten klinkende klart frifant Nordkapp kommune på alle punkter, og skuffelsen i befolkningen var ditto stor da Scandic besluttet å anke uten å tilføye noe nytt til saken.

Både på grunn av sakens art og størrelsesforholdet mellom partene oppleves som både riktig og viktig at staten trer inn i saken på kommunens side.

På vegne av Nordkapps innbyggere vil jeg rette en stor og hjertelig takk til klima og miljøvernminister Sveinung Rotevatn.

 

Bakgrunn:

Nordkapp er en liten distriktskommune med ca 3000 innbyggere og begrensende ressurser som alene måtte møte i tingretten for å forsvare friluftsloven og allemannsretten mot Nordens største hotellselskap Scandic (omsetting 20 mrd og 10.000 ansatte).

Etter omkring 20 års omstridt avgiftsinnkreving uten løyve påla Miljødepartementet i 2011 at Scandic(Rica) måtte innhente løyve etter friluftsloven §14 for fortsatt innkreving av avgift på Nordkapp-platået. Løyve ble gitt av Nordkapp kommune for perioden 2014-2018, og forlenget for 2019. Fylkesmannen underkjente løyvet i 2019. Nytt løyve ble avslått i 2020 og Scandic ble pålagt å stoppe den pågående avgiftsinnkrevingen. Scandic saksøkte Nordkapp kommune med krav om å oppheve pålegg om stans, samt at det ble fremsatt fastsettelseskrav om rett til fritt å kreve avgift av friluftsfolket på utmarksområdet Nordkapp-platået. Scandic Hotels AS tapte på alle punkt i Vestre Finnmark Tingrett

Se mer på regjeringen.no