www.nordkapp.kommune.no

Byvåpen

Folkemøte - endring av dato

Kommuneplanens samfunnsdel

Folkemøte om kommuneplanens samfunnsdel flyttes fra 21.mai til 20. mai. Klokkeslett:18:00. Sted: Turn