www.nordkapp.kommune.no

Logo_LedigTomt.jpg

Midlertidig bygge- og deleforbud i Nordkapp kommune

Midlertidig bygge- og deleforbud i Nordkapp kommune er innført fra 22. februar 2013 .

Det presiseres at midlertidig bygge- og deleforbud gjelder for tiltak på ubebygd land- og sjøareal i kommunen.