Nordkapp kommune utlyser hvert år kulturmidler til lokale lag og organisasjoner i Nordkapp. Det kan søkes tilskudd til Idrett, sang/musikk, eldre, barn/ungdom og Bomiljømidler.
Midlene lyses ut hvert år i løpet av første kvartal. Det er mulig å søke elektronisk på kulturmidler på Nordkapp kommunes selvbetjeningsportal

Det vises til retningslinjer for tildeling av kulturmidler i Nordkapp kommune. Du kan laste ned dokumentet her: retningslinjer.