Det var under samme sak opp til behandling inhabilitet spørsmål. Havnestyret vedtok med 5 mot 1 stemme at Fredrik Bull ikke var inhabil.

 

Les protokollen ( Protokoll PDF ) ( Protokoll Word PDF document ODT document )