Medlemmer av hovedutvalg helse, rehabilitering og omsorg  2019 - 2023

Navn Funksjon Representerer
Fred Magne Johansen  Leder SP
Tone Helen Dahlslett Nestleder SV
Charon Elisabeth Tauselv Medlem SP
Odd Magne Nylund Medlem SV
Renate Kilaas Olsen Medlem H
Ann Elise Kristiansen  Varamedlem SV
Ole Ronny Indrøy Varamedlem SP
Cato Solberg Varamedlem SV
Isaura Paula Bruun Varamedlem SP
Hilde Paulsen  Varamedlem SV
Osvald Johansen  Varamedlem SP
Chris-Thomas Jørgensen  Varamedlem AP
Ted Åge Solvik  Varamedlem H
Jill Renate Mikalsen  Varamedlem AP