Medlemmer av hovedutvalg for oppvekst, velferd og kultur 2019 - 2023:

Navn Funksjon Representasjon
Heidi Anita Lindkvist Holmgren Leder SP
Anita Ingebrigtsen Nestleder SV
Ole Ronny Indrøy Medlem SP
Jan Ole Mikalsen Medlem SV
Stine Mari Strifeldt Medlem AP
Liss Harriet Opdahl Thomassen Varamedlem SV
Tora Mari Helgesen Varamedlem SP
Per Inge Jensen Varamedlem SV
Tiril Margrethe Olsen Varamedlem SP
Nadja Iselin Wagelid Varamedlem SV
Torgrim Helgesen Varamedlem SP
Sharon Fjellvang Varamedlem H
Andreas Børvik Varamedlem AP
Kristine Jensen Sandvik  Varamedlem H