www.nordkapp.kommune.no

Illustrasjon FHI

Økning i intervallet mellom 1. og 2. dose for 16- og 17-åringene.

Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet økes intervallet mellom 1. og 2. dose fra 8 til 12 uker. Berørte er informert via SMS og vil bli innkalt senere.