Nordkapp kommune vant over Scandic Hotels AS. 

Dette er en seier for allemannsretten og adgangen til norsk natur. Dette er en viktig dom for alle som ønsker enestående naturopplevelser i Norge. 

Med friluftsområdet på Nordkapp som case/eksempelsak, har Nordkapp kommune alene måtte ta et stort nasjonalt ansvar for å sikre allemannsretten og folks frie adgang til storslåtte naturopplevelser. Det er et meget stort og tungt ansvar for en liten kommune. 

Nordkapp kommune er selvfølgelig veldig glad for at vårt syn er støttet og bekreftet av retten. På samme måte som vårt syn gang på gang har vist seg rett i henhold til Statsforvalterens vedtak og veiledninger, Miljødirektoratets uttalelser og Klima- og miljødepartementets tolkninger. 

Vi håper virkelig at Scandic Hotels AS retter seg etter dommen. 

 

Domsslutning
1. Nordkapp kommune frifinnes

2. Scandic Hotels AS betaler til Nordkapp kommune saksomkostninger med 1 620 458 - enmillionsekshundreogtyvetusenfirehundreogfemtiåtte - kroner. Beløpet forfaller til betaling 2 - to - uker etter forkynnelse av dommen.