Vi i Nordkapp kommune jobber nå med å oppdatere listene våre over lag og foreninger.

Det er lag og foreninger som selv er ansvarlig for å sende inn oppdateringer til listen.

 

Vi jobber nå med plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, og ønsker derfor en oppdatert liste over lag og foreninger. Det er derfor ekstra viktig for lag og foreninger som ikke har fått e-post fra vår kulturkonsulent i dag å ta kontakt med oss for innspill til planen i tillegg til å oppdatere informasjon J

 

En oversikt over kommunens liste for lag og foreninger finner du her:

https://www.nordkapp.kommune.no/lag-og-foreninger.260580.no.html

 

For innspill kontakt kulturkonsulent Elin Malene Berg på Elin.Berg@nordkapp.kommune.no