Skatteoppkreveren i Nordkapp  holder til i Nordkapp kommunes rådhus. Ansvarsområde er knyttet til regnskapsføring og innkreving av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift samt informasjon til og kontroll av arbeidsgivere.

Mer informasjon finnes på Skatteetatens hjemmeside: 

Mer informasjon på Skatteetaten norsk versjon
More information on Skatteetaten english versjon 

Her kan du få laget et KID-nummer for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift


Kontaktinformasjon Skatteoppkreveren i Nordkapp kommune

Skatteoppkrever
Sissel Løkke
Tlf: +47 78 47 65 21
Epost: sissel.lokke@nordkapp.kommune.no

Postadresse
Skatteoppkreveren i Nordkapp
Postboks 403
9751 Honningsvåg

Besøksadresse
Skatteoppkreveren i Nordkapp
Rådhusgata 12
9751 Honningsvåg