Kristina er lærer av profesjon og har mesteparten av sin yrkeskarriere i oppvekstsektoren. Hun har jobbet i barnehage, grunnskole og kommunal skoleadministrasjon. Kristina har også vært fagforeningstillitsvalgt for Norsk Lærerlag; på arbeidsplassnivå, på kommunenivå og på fylkesnivå i Finnmark der hun var leder i perioden 1998 - 2002. Før hun ble ordfører i 2007 jobbet hun som personalkonsulent for Kystverket Troms og Finnmark.

Kristina har vært folkevalgt i kommunestyret i Nordkapp siden høsten 2003 og ordfører siden høsten 2007.

Ordføreren er eneste heltidspolitiker i Nordkapp.

Ordføreren har i følge kommuneloven i oppgave å lede møtene i Formannskap og Kommunestyre.

Ordføreren har møte- og talerett i alle andre kommunale organer, men har bare stemme- og forslagsrett som valgt medlem. Det er ordføreren som er rettslig representant for kommunen og underskriver på dens vegne (om ikke myndigheten er delegert andre). 

Henvendelser til ordføreren sendes på e-post til ordforer.postmottak@nordkapp.kommune.no

Kontaktinformasjon
Kristina Hansen
Mob +47 489 98 781
Tlf    +47 784 76 501

Send epost til Kristina Hansen

Adresse
Nordkapp kommune
Boks 403
9750 Honningsvåg

Følg ordføreren på Facebook