Oppgaver til Formannskapet

  • Behandle økonomiplan, budsjett, forslag til skattevedtak og andre saker før de legges fram for kommunestyret til endelig diskusjon og vedtak
  • Planutvalg; behandler reguleringssaker og prinsipielle byggesaker
  • Eierutvalg
  • Møtene ledes av ordføreren

 

Medlemmer Nordkapp formannskap  2015 - 2019

Navn Funksjon Representerer
Kristina Hansen Leder AP
Kjell-Valter Sivertsen Nestleder AP
Sverre Joakimsen Medlem H
Gry Jørgensen Medlem AP
Geir Stian Høyen Medlem AP
Jan Olsen Medlem SV
Renate K. Olsen Medlem H
Ina-Helene Olsen Varamedlem AP
Werner Hansen Varamedlem AP
Hilde Fagerhaug Varamedlem AP
Ottar Hansen Varamedlem AP
Chris-Thomas Jørgensen Varamedlem AP
Trudy Engen Varamedlem SV
Torger Samuelsen Varamedlem SV
Lars Helge Jensen Varamedlem H
Idar Jensen Varamedlem H
Tor H. Mikkola Varamedlem V
Kim Olav Sandberg Varamedlem V